Lionsclub Zeewolde

Lions helpen – Lionsclub Zeewolde, opgericht in april 1994, heeft als doel het bieden van ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze hulp wordt veelal op twee manieren aangereikt. Enerzijds organiseren de Lions ‘events’ waarmee geld voor charitatieve doelen wordt ingezameld. Anderzijds worden hand- en spandiensten verleend waar inzet van arbeid noodzakelijk dan wel wenselijk is.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 

De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Recente projecten die door Lionsclub Zeewolde zijn gesteund dan wel georganiseerd:

  • Polderrally Zeewolde
  • Hart voor Zeewolde
  • Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeewolde
  • Jong ontmoet Oud